Excel і Word для контекстної реклами

Чому це важливо

Контекстна реклама – потужний інструмент для залучення потенційних клієнтів, збільшення продажів і підвищення рівня впізнаваності бренду. Але для того, щоб оволодіти ним, необхідно вивчити і застосувати на практиці велику кількість знань, сервісів та прикладних програм. До них належить і пакет офісних програм Microsoft Office, зокрема табличний редактор Excel і текстовий редактор Word, які дозволяють оптимізувати процес роботи з контентом, розрахунками та аналітикою.

 

Зміна регістру оголошень і ключових слів

Редактор Excel дозволяє масово змінювати регістри в оголошеннях та ключових словах. Наприклад, для підвищення CTR оголошень в Google Adwords необхідно масив даних, який складається з великої кількості текстів оголошень, відредагувати таким чином, щоб кожне слово починалося з великої літери.

1

Рис. 1. Масив текстів оголошень.

Для реалізації цього завдання в Exсel є функція Пропнач. Вона перетворює перші літери слова на великі. В результаті застосування цієї функції до масиву текстів оголошень був отриманий такий вигляд:

2

Рис. 2. Результат застосування функції Пропнач

Також редактор Exсel містить дві інтегровані функції, які дають можливість перевести літери слова в формат написання з великої чи малої літери. Для переводу словесного масиву в формат написання з великої літери необхідно використовувати функцію Прописн, результат дії якої показаний нижче:

3

Рис. 3. Результат застосування функції Прописн

Для переведення літер слова в формат написання з малої літери  Exсel дає можливість застосовувати зворотну функцію Строчн. Вона перетворює вміст комірок у формат написання з малої літери. Результат застосування цієї функції показаний у таблиці.

4

Рис. 4. Результат застосування функції Строчн    

 

 Видалення зайвих пробілів

Для видалення зайвих пробілів між ключовими словами або окремими оголошеннями можна використовувати функцію Сжпробелы. Вона видаляє всі зайві пробіли, наявні між словами у вказаній комірці масиву даних.

5

Рис. 5. Тексти оголошень із зайвими пробілами і результат застосування функції Сжпробелы

 

Об’єднання даних

Іноді виникає необхідність відобразити статистичні дані рекламної кампанії з Яндекс Директ в сервісі  Google Analytics. Для цього до всіх цільових URL оголошень треба додати спеціальні мітки. З цією метою редактор Excel дає можливість використовувати функцію Сцепить, яка об’єднує два або більше рядків в один.

6

Рис. 6. Цільові URL оголошень і мітки Google Analytics для об’єднання

В результаті застосування функції цільові URL мають мітки для відстеження статистики в Google Analytics.

7

Рис. 7. Результат застосування функції об’єднання даних Сцепить

 

 Розбиття даних за стовпцами

Для відділення непотрібних даних, наприклад, частотності запитів за ключовими словами, необхідно використовувати функцію «Текст по столбцам». Ця функція дозволяє розподіляти вміст одної комірки за кількома стовпцами.

8

Рис. 8. Ключові слова з частотністю запитів протягом місяця

Для розподілу ключових слів і частотності запитів за окремими стовпчиками необхідно виконати такі дії:

  • Зайти в розділ «Данные»;
  • Вибрати функцію «Текст по столбцам»

9

 Рис. 9. Розподіл даних за окремими стовпчиками

На наступному етапі в діалоговому вікні «Мастер текстов» необхідно вказати потрібний формат даних.

10

Рис. 10. Діалогове вікно «Мастер текстов», визначення формату даних

На другому кроці діалогового вікна необхідно задати розподілювач для даних у комірці. Якщо в масиві даних немає запропонованого діалоговим вікном розподілювача, то необхідно задати власний розподілювач у полі «другой». В цьому випадку необхідно вибрати в якості розподілювача запропонований символ – крапку з комою (;).

11

Рис. 11. Діалогове вікно «Мастер текстов» визначення символа розподілювача

На третьому кроці потрібно підтвердити результати розподілу даних комірки за стовпчиками кнопкою «Готово», і дані в комірках набудуть такого вигляду:

12

Рис. 12. Результат функції Текст за комірками.

Тепер ключові слова пошукових запитів для певної кампанії знаходяться окремо від частотності цих запитів.

 

 

Підрахунок суми значень

Під час підрахунку кількості комірок, які містять потрібний текст, закінчення або число, доцільно використовувати функцію Счётесли. Ця функція підраховує кількість комірок, які містять вказане в умові значення. Наприклад, редактору Excel необхідно підрахувати кількість комірок, які містять у собі слово «столы»:

13

Рис. 13. Результат роботи функції Счётесли

Як можна побачити, заданий діапазон містить дві комірки, в яких знаходиться необхідне текстове значення. Але тут є важлива особливість: вказівка на значення, яке підраховується, а саме – значення «столы» - містить спецсимвол зірочку (*). Він повідомляє редактору Excel, що потрібно знайти фразу «столы» у всіх закінченнях ключових слів, а не комірку, яка містить тільки слово «столы». Для більш поглибленого вивчення умов пошуку висловлювання краще вивчити стандартну довідку Excel за функцією, що розглядається:

14

Рис. 14. Кроки доступу до довідки Excel за даною функцією.

 

 

Визначення довжини рядка

Під час складання великої кількості заголовків і текстів оголошень  важливо враховувати, чи не перевищує кількість символів допустиму довжину систем контекстної реклами. Реалізувати на практиці це можливо за допомогою функції Длстр. Функція підраховує кількість символів з пробілами в заданій комірці. Слід врахувати, що Google Adwords дозволяє використовувати до 25 символів у заголовку і 35 у кожному рядку оголошення.

Для прикладу використаємо цю функцію:

15

Рис. 15. Застосування функції Длстр для підрахунку кількості символів у рядку

Як можна побачити на рисунку, заголовки і текст оголошень не перевищили встановленої умовами кількості символів, тому їх можна використовувати для подальшого створення оголошень контекстної реклами. Але один рядок оголошення в другому варіанті має довжину 38 символів і Google Adwords не пропустить це оголошення до показу. Цей рядок слід переробити і зменшити кількість відображуваних знаків, залишивши зміст оголошення.

 

Абсолютні посилання

Для швидкого і масового складання списку ключових слів з такими запитами, як «купити» чи «ціна» в редакторі Excel є можливість використовувати властивість абсолютних посилань. Наприклад, візьмемо вихідний список ключових слів, які потрібно з’єднати зі словом «Цена». Для цього потрібно використовувати функцію «Сцепить».

16

Рис. 16. Алгоритм використання абсолютних посилань при об’єднанні даних

При стандартному використанні функції Сцепить з відносними посиланнями необхідно заповнити всі комірки в стовпчику «В» текстовим значенням «Ціна». Це потрібно для того, щоб була можливість з'єднати її з вмістом кожної комірки, розташованої навпроти. Водночас при використанні абсолютних посилань виконання цього завдання пришвидшується за рахунок використання лише одної комірки.

 

Використання вбудованих фільтрів

Вбудовані фільтри Excel рекомендується використовувати для ефективної роботи з великими масивами даних, які можуть містити:

  • Назву кампаній;
  • Групи оголошень;
  • Заголовки;
  • Вартість кліку;
  • Рівень конверсій.

На рисунку нижче показане вивантаження одної з рекламних кампаній, яка потребує редагування. Необхідно внести різні зміни в кампанію, виходячи з назви груп оголошень.

17

Рис. 17. Масив даних вивантаження рекламної кампанії

Як бачимо, редагованих даних досить багато, і ефективне внесення змін викликає труднощі. Тут доцільно буде використати фільтрацію даних. Для застосування фільтрів до цього вивантаження рекламної кампанії необхідно вибрати потрібні стовпчики і застосувати функцію «Фильтр».

 18

Рис. 18. Алгоритм застосування фільтрів до вивантаження рекламної кампанії   

Тепер до вихідної таблиці можна застосовувати порожні фільтри. Біля кожного заголовку стовпчика з’явилася кнопка відкриття фільтра з пропонованими варіантами фільтрації даних за вмістом. Для виведення необхідних груп оголошень і подальшого внесення в них потрібних змін треба виконати кроки, проілюстровані нижче:

 19

Рис. 19. Активація фільтрів для стовпчика груп оголошень.

В цьому випадку після застосування фільтрів до вивантаження рекламної кампанії виводяться лише групи оголошень «Текстиль для кухни | Салфетки», за якими можна провести аналіз усіх ключових слів даної групи. Також зверніть увагу, що при ввімкненому фільтрі підсвічується нумерація рядків.

Після проведення всіх виправлень і корегувань ключових слів можна скласти послідовний список для всіх груп у такому вигляді:

 20

Рис. 20. Результат застосування фільтрів до вивантаження рекламного акаунту

Копіювання значень обчислюваних даних

Нові дані, що утворюються після обчислення формули, потрібні для подальшої обробки. Якщо просто скопіювати отримані дані та вставити їх у необхідний діапазон, то скопіюються не самі результати, а лише формули з заданими параметрами обчислень. Для вилучення отриманих результатів в редакторі Excel можливе використання двох методів.

Метод 1. Спеціальна вставка

Цей метод передбачає копіювання даних і вставку їх у необхідний діапазон з використанням функції «Специальная вставка». На трьох рисунках нижче показані кроки, які необхідно виконати для копіювання даних і результатів обчислення.

21

Рис. 21. Копіювання результатів із застосуванням функції «Специальная вставка»

22

 

 

Рис. 22. Контекстне меню функції «Специальная вставка»

23

 

Рис. 23. Копіювання результатів із застосуванням функції «Специальная вставка»

 

Після виконання цих дій у цільовому діапазоні комірок будуть вставлені результати операцій обчислюваних формул, які будуть містити текстові значення ключових слів.

Метод 2. Перетягування

Для копіювання результатів обчислень за допомогою цього методу  необхідно виділити дані, які потрібно скопіювати, навести курсор на межу комірки і за допомогою затиснутої правої кнопки миші перетягнути дані в цільовий діапазон для вставки. В цьому випадку програма запропонує вибрати умови переносу. Щоб перетворити математичний розрахунок у текст, необхідно вибрати опцію «Копировать только значение», як це показано на ілюстрації:

24

Рис. 24. Копіювання та перенос даних за допомогою методу «Перетягування»

 

Гарячі клавіші Excel

Для пришвидшення роботи з даними в редакторі Excel інтегровані «гарячі» клавіші, які орієнтовані безпосередньо на специфіку контекстної реклами:

25

Рис. 25. «Гарячі» клавіші Excel

 

Кілька слів про Word

Частот виникають завдання, які також ефективно вирішує текстовий редактор Word. Для контекстної реклами він може бути застосований у випадках перевірки орфографії ключових слів, заголовків, текстів оголошень, а також для приведення слів до різних регістрів і перетворення їх на мінус-слова

 

Зміна регістру ключових слів

Для того, щоб привести ключові слова до потрібного регістру, наприклад, для вставки їх до шаблонного заголовку в системі контекстної реклами Яндекс.Директ, необхідно, щоб кожне ключове слово починалося з великої літери. Це потрібно для відображення необхідного вигляду заголовків при показі оголошень. Для цього слід скопіювати стовпчик даних з ключовими словами з Excel і вставити їх у текстовий редактор Word:

 26

Рис. 26. Метод вставки даних із Excel у текстовий редактор Word

Далі слід виділити всі ключові слова і привести їх до потрібного регістру за допомогою комбінації клавіш Shift+ F3 або окремої функції на панелі інструментів.

27

Рис. 27. Зміна регістру тексту

Додатково є можливість за допомогою тих же гарячих клавіш привести слова до формату написання з великої чи малої літери шляхом подальшого натискання вказаної комбінації  кілька разів до появи потрібного регістру ключових слів. Щоб відмінити зміни, натисніть поєднання клавіш Ctrl + Z.

 

Перетворення в мінус-слова

Завжди слід обмежувати рекламні кампанії нерелевантними ключовими запитами. Для цього в них додаються мінус-слова, що дає можливість уникнути розтрати бюджетних коштів. Щоб швидко перетворити набір слів у мінус-слова, необхідно скористатися методом вставки з вищезазначеного прикладу для списку ключових слів з Excel. Далі необхідно застосувати функцію «Найти и заменить»  до списку ключових запитів, викликавши її за допомогою комбінації клавіш Ctrl+H.

28

Рис. 28. Діалогове вікно функції «Найти и заменить»

Отримані мінус-слова можна застосувати для формування списку мінус-слів для рекламної кампанії в Яндекс.Директ, як це показано на рисунку.

29

Рис. 29. Результат застосування функції «Найти и заменить» для формування мінус-слів

 

Висновки

Програми Word і Excel в кілька разів підвищують ефективність і швидкість роботи, адже часто рекламний акаунт складається з великої кількості груп, тисяч ключових слів, заголовків і текстів оголошень. У випадку ручної роботи виконання поставлених завдань може тривати цілий день, а то і тижні. Водночас уміння працювати із зазначеними програмами скорочує час виконання завдань редагування, заміни, фільтрації та перетворення даних всього до кількох хвилин.

 

 

Якщо ви хочете працювати з нами,
давайте почнемо з обговорення завдання

Отримати консультацію

Отримуйте новини інтернет-маркетингу

Тільки корисна інформація від експертів Promodo

Якщо ви хочете працювати з нами,
давайте почнемо з обговорення завдання

Отримати консультацію

Отримуйте новини інтернет-маркетингу